Advokat Stavanger

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Advokat Stavanger

Mange vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve behov for tjenestene til en advokat. Hvilke tjenester tilbyr en advokat og må det bli en dyr opplevelse?

Livet er uforutsigbart og alle kan ende opp i problemer der man kan trenger juridisk bistand. Det kan være om noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør i familien eller du kan ha blitt utsatt for en kriminell handling der du trenger en advokat som kan tale din sak. Kanskje har du blitt anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og trenger en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Tittelen advokat er beskyttet og det er flere kriterier som må oppfylles for at man skal kunne bruke denne tittelen. Eksempelvis må man ha bestått juridisk embetseksamen, samt ha en advokatbevilling for å være advokat. Denne bevillingen gjør at man kan bistå en klient med juridiske tjenester. Da har man rett til å gi bistand gjennom rådgivning, samt representere klienten overfor domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot private parter. Hvem som kan fungere som advokat er bestemt av norske lover og forskrifter. Her spesifiseres det hvilke krav som stilles og plikter en advokat har. En advokatbevilling gis til de som har bestått juridisk embetseksamen og er over 20 år. Man må også ha godkjent 2 år med praksis i fulltid som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Det kan også telle om vedkommende har 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap. Videre må man ha fullført Advokatkurset som arrangeres ved Juristenes utdanningssenter. Kurset går over 46 timer og avsluttes endelig med en advokateksamen. Selvfølgelig skal også vedkommende ha plettfri vandel som dokumenteres med politiattest.

Når trenger du advokat?

Det korte svaret er når man er i en konflikt der juridiske spørsmål dukker opp. I slike situasjoner kan det lønne seg å ha en advokat. Noen ting klarer man jo fint å håndtere selv med å henvise til lovverket, men i mange situasjoner kan det være vanskelig å forholde seg nøytral. Spesielt når sterke følelser er involvert. Advokat vil fungere som en nøytral part og kunne gi deg råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen du er i på juridisk grunnlag. Ta gjerne kontakt med en advokat om du har en sak du tror vedkommende kan hjelpe deg med. Forhør deg også om advokaten kan være interessert i å ta saken din. Om vedkommende tror det er lite juridisk hold i saken, kan det være greit å løse saken via andre juridiske instanser som eksempelvis konfliktrådet. For å sikre dine at dine interessert blir tatt vare på, kan du ha med en advokat her. Eller du kan ta saken selv. I forbindelse med å vurdere advokat, kan økonomi være avgjørende. Det er mulig at du er nødt til å betale advokatutgiftene selv, og det kan fort bli dyrt.

Finn advokat i Stavanger

Det er ikke lett å finne en advokat, det kan faktisk være vanskelig noen ganger. Noe som påvirker utvalget, er at det kan være noen geografiske begrensninger. Det trenger ikke nødvendigvis være sånn at man har et stort utvalg av advokater innenfor de fleste områder, men Stavanger er godt dekket. Når du er på jakt etter advokat og kontakter byråer kan du også få vite om advokatene er villige til å ha en lengre reisevei om du selv ikke skulle ha mulighet til å reise. Før du skal finne deg advokat må du først og fremst vurdere hva slags type sak du har og hvilke områder i jussen som saken kommer inn under. Det er derfor viktig at du gjør research når du skal finne riktig advokat for deg. Advokater har også muligheter til å spesialisere seg innen ulike områder i jussen, og det vil lønne seg for deg å finne en advokat som har spesialisert seg innen det området som saken gjelder. Advokater som velger å spesialisere seg vil ha større kunnskap om lovene på området og lovenes anvendelig, enn en advokat som har et generelt fokus på juss. Dersom saken omhandler for eksempel barnerett, vil det være en stor fordel for deg om advokaten din har spesialisert seg innenfor dette feltet. Strafferett i jussen er et stort område som favner all form for kriminell aktivitet og advokatene som jobber med strafferett har gjerne spesialisert seg på spesielle områder innenfor strafferett. Du bør ha en advokat som har peiling på lovverket rundt økonomiske kriminalitet, om du skulle være siktet eller tiltalt for noe som har med hvitvasking å gjøre. Har advokaten spesialisert seg på strafferett, vil advokaten kunne gi deg best mulige juridiske råd om du skulle være i en situasjon der du trenger det. Via nettsidene til advokatselskapene vil du hos de fleste, finne et kontaktskjema du kan bruke for å ta kontakt med byråene om hvorvidt de kan hjelpe deg med din sak. Når du tar kontakt med byråene kan det lønne seg at du spør dem om pris og om det eventuelt vil finnes noen mulighet for noen form for fri rettshjelp. På den måten, kan du få sjekket flere steder før du bestemmer deg for hvilket byrå du ønsker å bruke. En av fordelene med å bruke et byrå framfor en selvstendig advokat, er at byråene ofte har et stort apparat å støtte seg til dersom noe skulle skje, det har ikke nødvendigvis selvstendige advokater.

Jurist Stavanger

Stavanger er en by og kommune i Rogaland og har over 130 000 innbyggere. Når det er så mange som bor i Stavanger, vil det også være et stort behov for advokater. Det er greit å huske på at det også er mange bedrifter som har sitt hovedsete her. I Stavanger vil du finne advokater i alle prisklasser.

Hva gjør en advokat?

Advokater har mange jern i ilden. De skal i første omgang vurdere saker som klienter kommer til dem med, så de kan se hva som kan gjøres med saken og deretter gi klientene gode råd om hvordan de forskjellige sakene videre kan følges opp. Klientene er ikke kun privatpersoner, de kan være alt fra offentlige etater, små og store bedrifter og internasjonale selskap. Advokater jobber også på mange ulike måter. Du finner gjerne bedriftsadvokater hos større bedrifter. Bedriftsadvokatene forholder seg til alt det juridiske som har med bedriften å gjøre og de er også ansatte i bedriften de jobber for. De større organisasjonene har også i noen tilfeller sin egen advokat, en organisasjonsadvokat. Organisasjonsadvokaten håndterer alt det juridiske som omhandler organisasjonen. Du finner også andre typer advokater som jobber i det offentlige, slik som politiadvokater, statsadvokater og riksadvokater og i disse tilfellene representerer advokatene staten og forsvarer statens interesser. En kommuneadvokat er ansatt for å forsvare kommunens interesser. Bistands- eller forsvarsadvokater er de advokatene som spesifikt jobber med strafferett. Det har seg også slik at advokater som kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter. Advokatene må da ha tatt videreutdanning i advokatmekling. En konflikt trenger ikke nødvendigvis å havne rettssalen, for man kan komme langt dersom det er gjennomføres en god mekling og her kommer også mange av advokatens oppgaver kommer inn i bildet. Noe av det aller viktigste advokaten gjør, er å gi klienten råd om hva klienten kan og ikke kan gjøre, i gitte situasjoner. Det har seg dessverre slik at vi kan komme opp i situasjoner der vi blir så engasjert at vi risikerer å tråkke over noen grenser. Skulle det skje, er det greit å ha en advokat som fungerer som en sparrepartner og som kan fortelle oss hvor grensen mellom lovlige og ikke lovlige handlinger går. er man i en konflikt med en annen part der det er personlige grunner til konflikten, kan noen ganger følelsene ta over. Advokaten blir da en nøytral part som ikke snakker ut fra klients følelser, men fra lovverket. Det kan også hende at du selv ikke har tid eller krefter til å ta saken selv, men at konflikten må håndteres på en eller annen måte. Dere kan løse det på den måten at advokaten kan føre meklingen for deg. Advokaten kan også utføre juridiske dokumenter, som for eksempel juridisk bindende avtaler og kontrakter. En annen ting advokaten kan gjøre, er å føre saken din om det skulle bli sivil rettssak ut av konflikten.

Forsvarer Stavanger

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokater

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatstavanger.com